Loading...

Българската асоциация на независимите художници и аниматори - Пройко Пройков е създадена 2009 година в София от едни от най-креативните съвременни, български аниматори.

Патрон на асоциацията е Пройко Пройков - аниматор, режисьор и художник. (1927г.- 2000г.)

Информация за живота и творчеството на Пройко Пройков

Устав на БАНХА

Списък на членовете на асоциацията

Молба за членство в асоциацията

Списък с българските анимационни филми до 2000 година

Каталог на членовете на БАНХА 2018

Каталог на членовете на БАНХА 2020

Каталог на членовете на БАНХА 2023 - ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР VRCHKO-22-152 OT 05.0 9.2022 Г. РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД “КУЛТУРА” “ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ”