Loading...
МАЙСТОРСКИ КЛАС С РОБЕРТ ПОПОВ

11.06.2023 / Златен кукер - София

Класическа анимация и работа с ученици - ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР VRCHKO-22-152 OT 05.0 9.2022 Г. РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД “КУЛТУРА” “ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ”
МАЙСТОРСКИ КЛАС С ЮРИ СЕКУЛОВ

10.06.2023 / Златен кукер - София

Особености и специфика на анимационния риг за 2 D анимация. Основни програми за анимиране. - ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР VRCHKO-22-152 OT 05.0 9.2022 Г. РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД “КУЛТУРА” “ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ”
МАЙСТОРСКИ КЛАС С ВЕЛИСЛАВА ГОСПОДИНОВА

09.06.2023 / Златен кукер - София

Възможностите на дигиталния композитинг в авторските късометражни анимационни филми. Анимиране чрез Adobe After Effects. - ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР VRCHKO-22-152 OT 05.0 9.2022 Г. РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД “КУЛТУРА” “ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ”
МАЙСТОРСКИ КЛАС С ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

08.06.2023 / Златен кукер - София

Изкуствен интелект и авторска анимация. Специални ефекти при анимиране - ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР VRCHKO-22-152 OT 05.0 9.2022 Г. РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД “КУЛТУРА” “ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ”
МАЙСТОРСКИ КЛАС С КАТЯ МЪНКОВА

07.06.2023 / Златен кукер - София

Принципи на движението в анимацията”. Анимационни технологии симбиоза между 2D и 3D - ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР VRCHKO-22-152 OT 05.0 9.2022 Г. РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД “КУЛТУРА” “ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ”
МАЙСТОРСКИ КЛАС С МАЯ БОЧЕВА

07.06.2023 / Златен кукер - София

ОТ ИДЕЯТА И КОНЦЕПЦИЯТА ПРЕЗ ПРЕДПРОДУКЦИЯТА ДО ПРОДУКЦИЯ И ФИНАЛЕН ПРОДУКТ - ПРОЕКТ ПО ДОГОВОР VRCHKO-22-152 OT 05.0 9.2022 Г. РЕАЛИЗИРАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД “КУЛТУРА” “ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ”
1

<<   <        >   >>